Notice (8): Undefined index: Product [APP/Controller/AppController.php, line 532]
Dịch vụ định giá xây dựng
Ngôn ngữ :  

Dịch vụ định giá xây dựng

Dịch vụ định giá xây dựng

http://tdg.com.vn/app/webroot/uploads/files/TDGDGXD.jpg

Định giá xây dựng là Dịch vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Định giá xây dựng là tiến hành đo bóc khối lượng và ước tính giá xây dựng công trình trong giai đoạn sau thiết kế đến trước khi công trình được khởi công. Căn cứ trên bản vẽ thiết kế, khái toán, tiên lượng để tính khối lượng công trình, giúp người mời thầu xác định giá mời thầu, giúp Nhà thầu xác định giá dự thầu hoặc hồ sơ yêu cầu trong trường hợp chỉ định thầu

TDGVietnam là đơn vị có chức năng Tổ chức tư vấn quản lý chi phí  đầu tư xây dựng, bao gồm 3 Kỹ sư định giá (Cost Enginering) do Sở Xây dựng Hà Nội cấp năm 2013. Với nhiều năm kinh nghiệm các kỹ sư xây dựng đã làm hàng trăm công trình lớn nhỏ và đặc thù (như công trình mỹ thuật tranh hoành tráng)
 
Mục đích thực hiện:
- Đưa ra nhận định độc lập, khách quan, chính xác và đáng tin cậy về nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Phân tích đầu tư và khả năng phát triển để hướng dẫn cho nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và nhà xây dựng;
- Ước tính vốn đầu tư, giá công trình và các chi phí kèm theo;
- Đánh giá và phân tích rủi ro, khuynh hướng các cơ hội và thay đổi chi phí;
- Phân tích các quyết định, phân tích tài chính dự án;
- Quản lý chi phí dự án, đánh giá thanh lý tài sản dự án;
- Lập dự án và phân tích dự án; đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án;
- Quản lý dự án, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng giúp chủ đầu tư.

Hồ sơ, tài liệu liên quan:
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
- Quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư
- Quyết định phê duyệt dự toán
- Báo cáo nghiên cứu khả thi, tiến khả thi
- Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công
- Hồ sơ dự toán công trình
- Hồ sơ nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ (nếu có)
- Bản vẽ hoàn công (nếu có)
-Hồ sơ quyết toán công trình
- Biên bản, hồ sơ có liên quan khác.

Liên hệ với TDG Vietnam để được tư vấn chi tiết - Tel: 04.66755933 - 04.85875295 - 04.35190259