Notice (8): Undefined index: Product [APP/Controller/AppController.php, line 532]
Bản tin ngành thẩm định giá
Ngôn ngữ :  

Bản tin ngành thẩm định giá

Giá đất đai tại đô thị lớn đã vượt quá xa giá trị sử dụng

Những vấn đề được quan tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư, sử dụng đất nông nghiệp và giá đất

Đọc thêm >>

“Đất vàng” đẹp nhất Hà Nội giá rẻ như bèo

Những vấn đề được quan tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư, sử dụng đất nông nghiệp và giá đất

Đọc thêm >>

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản

Những vấn đề được quan tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư, sử dụng đất nông nghiệp và giá đất

Đọc thêm >>

Bất cập định giá đất

Những vấn đề được quan tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là việc thu hồi đất, bồi thường tái định cư, sử dụng đất nông nghiệp và giá đất

Đọc thêm >>